Belediye Meclisi yıla yoğun başladı

Yalova Belediye Meclisi 2014 yılının ilk toplantısını 6 Ocak 2013 Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Yalova Belediye Meclisi 2014 yılının ilk toplantısını yoğun bir gündemle yapacak.

Yalova Belediye Meclisi 2014 yılı Ocak ayı olağan toplantısı 6 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Yılın ilk toplantısında 2013 yılı hesap ve kayıt işlemlerinin denetlenmesi amacıyla denetim komisyonu oluşturulacak. Meclis gündeminde yer alan şu maddeleri görüşecek;

“1- Açılış, yoklama, bir önceki Meclis Toplantısı’na ait Kararların okunması.
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.
3- Meclis Üyelerine ödenecek “huzur hakkı” miktarının tespit konusu ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
4- Bir önceki yıl gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak olan Denetim Komisyonuna üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
5- Defterdarlık bünyesinde oluşturulacak olan gayrimenkul rayiç komisyonuna üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
6- Derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
7- Sürekli işçi kadro ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
8- Zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan memur personele ödenecek olan fazla çalışma ücretinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
9- Şehiriçi ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri ile ilgili Yalova Üniversitesi ile ortak hizmet projesi protokolü yapılması hakkında, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
10- LAF (Yerel Yönetim imkanları) ile Bölgeler Komitesi ve Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Birliği Ağı (NALAS)’ın işbirliği ile Belçika’da düzenlenecek olan Mali Desantralizasyon Seminerine katılım ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
11- Yalova Belediye Hizmetleri Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
12- Belediyemizin kültür ve sanatsal alanlarda yapacağı organizasyonlarda, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yer tahsis edilmesi amacıyla, Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Komisyon Kararlarının görüşülmesi”

Benzer Haberler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yalova'nın Gururu © 2013 - Tüm Hakları Saklıdır.

>